Tømrer-Snedkermester Michael Bjørk,3000-Helsingør


, , , ,