Forsiden

Vi optager kun håndværkere der er Autoriserede eller medlem af garantiordning

Vælg hvilken type håndværker du søger

Vælg hvilken type Håndværker du søger..
Tømrere og snedkere, Malere, Murere, Glarmestre, Vvs, Entreprenører, Kloakmestre, Ingeniører, Arkitekter, Tagdækkere.

 

Titlen håndværker

Bruges i håndværksfagene især indenfor produktion og byggeri.
Oprindeligt gik man i mesterlære hos en lokal håndværksmester, og efter endt læretid, blev man svend. Idag får de fleste unger der tager en håndværksusdannelse, deres uddannelse på en teknisk skole, supleret med en praktik periode hos en håndværker.
Mange gamle håndværksfag er presset af udviklingen, eks bådbygger, barber, buntmager osv osv.Fagene indenfor bygge og anlæg; tømrer, snedker, murer, maler mm har klaret sig bedre. Ligesom fagene indenfor jern og matal som automekaniker, smed og maskinarbejder mfl. også findes endnu.

Håndværker, smed i aktion
Håndværker (smeden har glemt beskyttelses briller)

Problemer med håndværkere:

De typiske problemer er at håndværkeren ikke møder op som aftalt, eller arbejdet ikke udføres som kunden mener det er aftalt. Især kan opgaven godt ændre sig undervejs og så er det vigtigt at få opdateret de gensidige aftaler, også skrifteligt.
Du kan finde en guide til hvordan du forholder dig til de typiske problemer på Forbrug.dk

Tilbud fra håndværker;

Et bindende tilsagn om at lave et stykke arbejde, kaldes et tilbud. Et tilbud kan både være mundtligt og skrifteligt, begge er bindende med det er meget lettere at bevise hvad der er aftalt med et skrifteligt tilbud.
Udover en pris, skal tilbudet også indeholde arbejdets, omfang, hvad der skal laves.
hvis man skal have lavet et stykke arbejde, kan man lave en opgavebeskrivelse, og kontakte flere håndværkere for at få tilbud. Man skal dog ikke kun vælge ud fra pris, men det anbefales også at snakke med venner og kollegaer og få håndværkere anbefalet.
Det er vigtigt at opgave beskrivelsen er så nøjagtig som muligt, så tilbudet også bliver dækkende. I praksis er det ofte her det går galt, fordi kunden ofte ikke har fagkundskab til at lave en god opgavebeskrivelse, og håndværkeren taler et fagsprog, det gør at kunde og håndværker taler forbi hinanden.

Overslag fra håndværkere;

Et overslag er ikke bindende, håndværkeren er ikke bundet til at lave opgaven, heller ikke at prisen bliver som i overslaget. Overslag bruges især hvor arbejdets reele omfang kan være svært at vurdere, eller når udarbejdelse af projekt beskrivelse og tilbud, vil være for omfattende i forhold til selve arbejdet. Det kræver ekstra opmærksomhed både fra kunde og håndværker, når der arbejdes efter overslag, således at arbejdet ikke ender i en konflikt. Håndværkeren bør sige til hvis planen / prisen ser ud til at ændres væsentligt. Og kunden bør regelmæssigt tjekke op på arbejdets fremgang og prisen.

Arbejde efter regning;

Gammelt håndværker værktøj
Gammelt håndværker værktøj

På småreparatione arbejder håndværkeren typisk efter regning, dvs at man ikke på forhånd får et overslag eller tilbud, men at kunden betaler alle udgifter (løn og materialer) på en regning.